Nasze spółki spin-off

Spółka SWPS Innowacje powstała jako nowoczesna forma realizacji III misji uniwersytetu.

Naszą wizją jest poznawanie i zmienianie świata, a podstawy naszej działalności opierają się na wartościach: otwartości, odwadze i odpowiedzialności. Zgodnie z tym duchem Uniwersytet SWPS stwarza nowe możliwości rozwoju swojej kadrze naukowej i dydaktycznej oraz studentom, m.in. poprzez wspieranie ich twórczej pasji, zaangażowania przedsiębiorczości i innowacyjności.

SWPS Innowacje, jako spółka celowa Uniwersytetu SWPS, dba o rozwój spółek spin-off, które powstają na bazie pomysłów, projektów i badań realizowanych w ramach Uniwersytetu SWPS. Jeżeli są Państwo zainteresowani skorzystaniem z rozwiązań oferowanych przez spółki z naszego portfolio, zapraszamy do bezpośredniego kontaktu z nimi lub z SWPS Innowacje.

C-Future

Narzędzie, które służy diagnozowaniu i rozwojowi kompetencji pożądanych obecnie na rynku pracy, a także takich, które będą miały duże znaczenie w przyszłości.

FIDO

System dla psychoterapeutów pracujących w nurcie psychoterapii poznawczo-behawioralnej, współpracujący z chatbotem i umożliwiający śledzenie postępów terapii i utrwalenie jej rezultatów.

Globoscope

E-learningowy kurs dotyczący współpracy biznesowej z partnerami z Azji, opierający się nowatorskich zastosowaniach technologii informatycznej i elementów sztucznej inteligencji, takich jak modularyzacja treści i dostosowanie ich do indywidualnych potrzeb odbiorcy.

Jasnopis

Narzędzie informatyczne, które potrafi zmierzyć zrozumiałość tekstu, wskazać jego trudniejsze fragmenty i zaproponować poprawki

RESQL

Nowoczesna aplikacja i innowacyjny system wspierający szkoły w rozwiązywaniu problemów przemocy rówieśniczej.