Projekty badawcze

Spółka SWPS Innowacje powstała jako nowoczesna forma realizacji III misji uniwersytetu.

Dzięki prowadzeniu działań poprzez spółkę prawa handlowego partnerzy zewnętrzni mogą szybciej i sprawniej wchodzić we współpracę z zespołami badawczymi Uniwersytetu SWPS, a badacze mają do dyspozycji organizację pośredniczącą w swoich pracach i projektach, dzięki czemu nie muszą pracować bezpośrednio ze zleceniodawcami. Spółka celowa powstała również jako ciało, które pracuje na rzecz głębszego zrozumienia środowiska badawczego oraz przedsiębiorców, innowatorów, organizacji publicznych i pozarządowych.

Spółka ma wypracowane silne współprace z przedsiębiorcami i badaczami, posiada też własne bazy danych. Zaplecze badawcze, doświadczenie w pracy z biznesem oraz unikalny know-how skutkują bogatym portfolio zrealizowanych projektów, obejmującym szeroko zakrojone badania, realizowane dla kontrahentów z różnych branż.