Projekty szkoleniowe​

Szczegółowy zakres merytoryczny i praktyczny szkoleń, ich formę i czas trwania zawsze dostosowujemy do Państwa potrzeb i celów, jakie chcą Państwo osiągnąć.

Każde szkolenie poprzedzamy analizą potrzeb szkoleniowych w wybranej formie, biorąc pod uwagę także specyfikę uczenia się i inne charakterystyki planowanej grupy, by zoptymalizowac proces szkolenia

To co wyróżnia nasze szkolenia, to ich wymiar praktyczny, podejście evidence based, profesjonalna merytoryka oraz dobranie dla Państwa eksperta odpowiedniego merytorycznie i osobowościowo spośród ponad 300 współpracujących z Uniwersytetem SWPS

Szkolenia organizujemy stacjonarnie w siedzibie Klienta lub na Uniwersytecie SWPS. Szkolenia online realizujemy na rozwiązaniu technologicznym Klienta lub zapewniamy dostęp do aplikacji ZOOM.

Możemy zrealizować pojedyncze szkolenie – w formie jedno- lub kilkudniowej, cykl szkoleń bądź całą ścieżkę szkoleniową, np. realizowaną w formule „Akademii”.

Możemy włączyć nasze szkolenia w planowane przez Państwa wydarzenie firmowe lub realizowane programy rozwojowe (np. w ramach zarządzania talentami, czy rozwoju kadry menedżerskiej).

Nasi eksperci zawsze doradzą Państwu, na jakie aspekty praktyczne i merytoryczne warto położyć akcenty szkolenia, tak, aby jego uczestnicy nabyli potrzebne im umiejętności i zdobyli odpowiednią wiedzę.

Każde szkolenie z oferty szkoleń otwartych możemy zrealizować w formie zamkniętej